Ngày 5/10, tại Hồ Tây đoạn đi qua khu vực phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc.
Ngày 5/10, tại Hồ Tây đoạn đi qua khu vực phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc.
Phùng Đô