Cá chết đa phần là loại cá trôi, cá mè… Thậm chí, có những con cá tầm từ 3-5kg cũng bị chết, nổi trắng ven mặt hồ nhìn tiếc xót xa.
Cá chết đa phần là loại cá trôi, cá mè… Thậm chí, có những con cá tầm từ 3-5kg cũng bị chết, nổi trắng ven mặt hồ nhìn tiếc xót xa.
Phùng Đô