Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết diễn ra hơn 1 tuần nay. Tuy nhiên, không có người đến xử lý nên mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nhiều.
Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết diễn ra hơn 1 tuần nay. Tuy nhiên, không có người đến xử lý nên mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nhiều.
Phùng Đô