"Tôi khá bất ngờ vì trước đây chỉ có cá nhỏ và cá rô phi chết nổi lên mặt hồ, không có những loại cá to như thế này. Nhà tôi ở gần đây, bị ám ảnh với mùi cá chết cả tuần nay", anh Phú - người dân địa phương cho hay.
"Tôi khá bất ngờ vì trước đây chỉ có cá nhỏ và cá rô phi chết nổi lên mặt hồ, không có những loại cá to như thế này. Nhà tôi ở gần đây, bị ám ảnh với mùi cá chết cả tuần nay", anh Phú - người dân địa phương cho hay.
Phùng Đô