Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và báo ngay cho Công ty Thoát nước Hà Nội xử lý, khắc phục.
Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và báo ngay cho Công ty Thoát nước Hà Nội xử lý, khắc phục.
Phùng Đô