Theo ông Khuyến, tình trạng cá chết ở hồ Tây là do thời tiết, phía công ty thoát nước đang tập trung vớt những con cá chết trên hồ Tây để có thống kê cụ thể.
Theo ông Khuyến, tình trạng cá chết ở hồ Tây là do thời tiết, phía công ty thoát nước đang tập trung vớt những con cá chết trên hồ Tây để có thống kê cụ thể.
Phùng Đô