Chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, số lượng cá vớt được tại khu vực đầu phố Nguyễn Đình Thi lên tới 60 - 70kg.
Chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, số lượng cá vớt được tại khu vực đầu phố Nguyễn Đình Thi lên tới 60 - 70kg.
Phùng Đô