Chốt kiểm dịch trên cầu Bạch Đằng từ Quảng Ninh sang TP Hải Phòng được duy trì nghiêm 24/24 trong dịp Tết.
Chốt kiểm dịch trên cầu Bạch Đằng từ Quảng Ninh sang TP Hải Phòng được duy trì nghiêm 24/24 trong dịp Tết.
Quang Minh