Những hành khách đầu tiên trên đường bay thường lệ đến Mỹ.
Những hành khách đầu tiên trên đường bay thường lệ đến Mỹ.
Thanh Bình