Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, an toàn đường sắt.  Ảnh: Cán bộ CSGT Hà Nội hướng dẫn du khách nước ngoài về các quy định pháp luật trật tự ATGT đường sắt và thông tin để du khách nắm được, không đi vào chụp ảnh tại khu vực cà phê đường tàu.
Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, an toàn đường sắt. Ảnh: Cán bộ CSGT Hà Nội hướng dẫn du khách nước ngoài về các quy định pháp luật trật tự ATGT đường sắt và thông tin để du khách nắm được, không đi vào chụp ảnh tại khu vực cà phê đường tàu.
Phùng Tuệ An