Sáng nay (6/6), nhiều cử tri tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã đi bầu cử lại HĐND tại đơn vị bầu cử số 4
Sáng nay (6/6), nhiều cử tri tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã đi bầu cử lại HĐND tại đơn vị bầu cử số 4
Phùng Đô