Tiến độ sân bay Long Thành đang tích cực được đẩy nhanh. Hơn 800 máy móc được huy động với hơn 1.100 công nhân thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.
Tiến độ sân bay Long Thành đang tích cực được đẩy nhanh. Hơn 800 máy móc được huy động với hơn 1.100 công nhân thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.
Thanh Bình