Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến màn biểu diễn của những chiếc máy.
Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến màn biểu diễn của những chiếc máy.
Biển Ngọc