Dàn trực thăng Mi mang theo cờ Tổ quốc và cờ biểu trưng của triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô.
Dàn trực thăng Mi mang theo cờ Tổ quốc và cờ biểu trưng của triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô.
Biển Ngọc