Đạn mồi bẫy được trang bị trên hầu hết các chiến đấu cơ phản lực hiện đại để chống lại các tên lửa phòng không của đối phương.
Đạn mồi bẫy được trang bị trên hầu hết các chiến đấu cơ phản lực hiện đại để chống lại các tên lửa phòng không của đối phương.
Biển Ngọc