Để hỗ trợ hành khách có nhu cầu và khách chưa kịp thực hiện xét nghiệm, Cảng HKQT Nội Bài đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cung cấp dịch vụ test nhanh Covid-19 ngay tại Nhà ga hành khách T1 từ ngày 10/7/2021.
Để hỗ trợ hành khách có nhu cầu và khách chưa kịp thực hiện xét nghiệm, Cảng HKQT Nội Bài đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cung cấp dịch vụ test nhanh Covid-19 ngay tại Nhà ga hành khách T1 từ ngày 10/7/2021.
Thanh Bình