"Gia đình tôi biết là hôm nay khai hội nên đã đến đây từ sớm, nhưng đã rất đông người đến với chùa Hương. Dù đông nhưng số lượng đò lớn nên không phải xếp hàng chờ đợi, mua vé là có thể đi được luôn", bà Nguyễn Thị Thu, đến từ quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.
"Gia đình tôi biết là hôm nay khai hội nên đã đến đây từ sớm, nhưng đã rất đông người đến với chùa Hương. Dù đông nhưng số lượng đò lớn nên không phải xếp hàng chờ đợi, mua vé là có thể đi được luôn", bà Nguyễn Thị Thu, đến từ quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.
Phùng Đô - Biển Ngọc