Tại bến đò suối Yến, hàng nghìn người lên xuống đò để đi vào chùa Hương. Năm nay, du khách tới với chùa Hương được mua vé điện tử, qua cổng bằng cách quét mã vạch QR Code qua 10 lối kiểm soát vé
Tại bến đò suối Yến, hàng nghìn người lên xuống đò để đi vào chùa Hương. Năm nay, du khách tới với chùa Hương được mua vé điện tử, qua cổng bằng cách quét mã vạch QR Code qua 10 lối kiểm soát vé
Phùng Đô - Biển Ngọc