Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết chùa Hương đã đón 10,2 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh, trong đó riêng ngày mùng 5 Tết có 4,7 vạn lượt khách.
Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết chùa Hương đã đón 10,2 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh, trong đó riêng ngày mùng 5 Tết có 4,7 vạn lượt khách.
Phùng Đô - Biển Ngọc