22h ngày 22/2, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên một số tuyến phố của TP Hải Phòng, sau khi UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 09 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn, đường phố Hải Phòng trở nên vắng lặng bất thường
22h ngày 22/2, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên một số tuyến phố của TP Hải Phòng, sau khi UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 09 về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn, đường phố Hải Phòng trở nên vắng lặng bất thường
Bảo Nguyên