Thời gian qua, dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) được xén để tạo thành một làn đường nhằm giảm tải ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là sau khi tuyến đường có một số đoạn bị rào một phần để phục vụ cho công trường thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Thời gian qua, dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) được xén để tạo thành một làn đường nhằm giảm tải ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là sau khi tuyến đường có một số đoạn bị rào một phần để phục vụ cho công trường thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Phùng Đô