Tối 6/9, UBND TP Hà Nội ra Công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công điện nêu rõ, trước ngày 15/9, Hà Nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh để vào nhóm địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế.
Tối 6/9, UBND TP Hà Nội ra Công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công điện nêu rõ, trước ngày 15/9, Hà Nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh để vào nhóm địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế.
Phùng Đô