Ghi nhận của PV tại một số điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ngày 7/9 cho thấy, đông đảo người dân đã có mặt để thực hiện các thủ tục, chấp hành đúng quy tắc phòng dịch theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Ghi nhận của PV tại một số điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ngày 7/9 cho thấy, đông đảo người dân đã có mặt để thực hiện các thủ tục, chấp hành đúng quy tắc phòng dịch theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Phùng Đô