Tại quận Đống Đa, lực lượng chức năng sắp xếp cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở phường Cát Linh đến điểm tiêm chủng vaccine trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Đống Đa - Hà Nội) để tiêm vaccine Covid-19.
Tại quận Đống Đa, lực lượng chức năng sắp xếp cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở phường Cát Linh đến điểm tiêm chủng vaccine trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Đống Đa - Hà Nội) để tiêm vaccine Covid-19.
Phùng Đô