Sáng nay (6/12), học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đi học tại trường trở lại, sau 7 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Sáng nay (6/12), học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đi học tại trường trở lại, sau 7 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phùng Đô - Tạ Hải