Được chế tác từ chất liệu Vàng nguyên chất 9999, tượng "Kim Mão Vương Bảo" có trọng lượng 48 kg, tương đương 1279,968 lượng vàng.
Được chế tác từ chất liệu Vàng nguyên chất 9999, tượng "Kim Mão Vương Bảo" có trọng lượng 48 kg, tương đương 1279,968 lượng vàng.
Biển Ngọc