Trên lưng tượng mèo mang chữ lộc với những chi tiết tinh xảo.
Trên lưng tượng mèo mang chữ lộc với những chi tiết tinh xảo.
Biển Ngọc