Thời điểm gần 11h, rất đông người dân có mặt ở các cửa hàng vàng để mua vàng lấy may trong ngày này.
Thời điểm gần 11h, rất đông người dân có mặt ở các cửa hàng vàng để mua vàng lấy may trong ngày này.
Biển Ngọc