Thực hiện quy định "5K" nơi công cộng, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chăng dây trên những tuyến phố có nhiều cửa hàng buôn bán để đảm bảo khoảng cách 2m giữa người mua và người bán.
Thực hiện quy định "5K" nơi công cộng, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chăng dây trên những tuyến phố có nhiều cửa hàng buôn bán để đảm bảo khoảng cách 2m giữa người mua và người bán.
Văn Huế