Trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội, khách mua hàng xếp hàng, giữ khoảng cách khi mua thực phẩm, đồ ăn mang về.
Trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội, khách mua hàng xếp hàng, giữ khoảng cách khi mua thực phẩm, đồ ăn mang về.
Văn Huế