Các lực lượng: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, dân quân... ở quận Thanh Xuân túc trực, cùng với barie và khẩu hiệu nhắc nhở người dân, tiểu thương không mua bán tại các chợ tự phát.
Các lực lượng: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, dân quân... ở quận Thanh Xuân túc trực, cùng với barie và khẩu hiệu nhắc nhở người dân, tiểu thương không mua bán tại các chợ tự phát.
Văn Huế