Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại phường Đức Giang (Long Biên), nhiều ngành hàng, dịch vụ đã bắt đầu mở cửa.
Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại phường Đức Giang (Long Biên), nhiều ngành hàng, dịch vụ đã bắt đầu mở cửa.
Phùng Đô