"Dù lượng hàng hoá bán ra chỉ bằng 1/3 so với trước ngày giãn cách xã hội, nhưng cả nhà vẫn vui sướng. Nghỉ lâu quá nhớ nghề lắm, hôm nay cơ quan chức năng quan triệt chỉ được bán mang về, người bán lẫn người mua ở đây vẫn rất phấn khởi", chị T. nói.
"Dù lượng hàng hoá bán ra chỉ bằng 1/3 so với trước ngày giãn cách xã hội, nhưng cả nhà vẫn vui sướng. Nghỉ lâu quá nhớ nghề lắm, hôm nay cơ quan chức năng quan triệt chỉ được bán mang về, người bán lẫn người mua ở đây vẫn rất phấn khởi", chị T. nói.
Phùng Đô