Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng có diện tích 21,1 ha đặt tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng được TP Hà Nội chấp thuận đầu tư vào tháng 10/2015.
Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng có diện tích 21,1 ha đặt tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng được TP Hà Nội chấp thuận đầu tư vào tháng 10/2015.
Biển Ngọc,Nguyễn Hùng