Mới đây, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố đợt 1. Dự kiến, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua nội dung này tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 vào tháng 7 tới.
Mới đây, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố đợt 1. Dự kiến, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua nội dung này tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 vào tháng 7 tới.
Phùng Đô