Những ngày này, người dân bản Công, xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An không khỏi hoang mang, lo lắng khi nơi đây lại xuất hiện thêm 2 hố tử thần mới.
Những ngày này, người dân bản Công, xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An không khỏi hoang mang, lo lắng khi nơi đây lại xuất hiện thêm 2 hố tử thần mới.
Sỹ Hòa