Theo quan sát của PV Báo Giao thông, một hố nằm ngay giữa ao nước, sát ngay nhà dân; hố rộng khoảng hơn 1m.
Theo quan sát của PV Báo Giao thông, một hố nằm ngay giữa ao nước, sát ngay nhà dân; hố rộng khoảng hơn 1m.
Sỹ Hòa