Toàn bộ đất bị sập xuống dưới hoàn toàn, hiện tại ở đây đất bị nứt theo hình cánh cung xung quanh hố tử thần.
Toàn bộ đất bị sập xuống dưới hoàn toàn, hiện tại ở đây đất bị nứt theo hình cánh cung xung quanh hố tử thần.
Sỹ Hòa