Ông Nguyễn Văn Liên (67 tuổi, ở bản Công) cho biết: Tình trạng hố tử thần xuất hiện từ đầu năm 2021. Chỉ trong phạm vi mười mấy hộ dân gần đây đã có đến 5 hố tử thần.
Ông Nguyễn Văn Liên (67 tuổi, ở bản Công) cho biết: Tình trạng hố tử thần xuất hiện từ đầu năm 2021. Chỉ trong phạm vi mười mấy hộ dân gần đây đã có đến 5 hố tử thần.
Sỹ Hòa