“Hiện nay, lực lượng chức năng đã rào chắn nơi các cầu thủ này ngồi uống nước”, ông Long cho biết.
“Hiện nay, lực lượng chức năng đã rào chắn nơi các cầu thủ này ngồi uống nước”, ông Long cho biết.
Phùng Đô