Cách đó không xa cả hai bên đường Nguyễn Thái Học và Điện Biên Phủ đều có biển hiệu tương tự.
Cách đó không xa cả hai bên đường Nguyễn Thái Học và Điện Biên Phủ đều có biển hiệu tương tự.
Phùng Đô