Ghi nhận thực tế cho thấy, sân gạch diện tích gần 30m đã được đục phá, chỉ còn những mảnh gạch nằm trơ trọi.
Ghi nhận thực tế cho thấy, sân gạch diện tích gần 30m đã được đục phá, chỉ còn những mảnh gạch nằm trơ trọi.
Phùng Đô