Mọi hoạt động đi lại vào tòa nhà  Park 9 Times City đều được kiểm soát chặt chẽ.
Mọi hoạt động đi lại vào tòa nhà Park 9 Times City đều được kiểm soát chặt chẽ.
Phùng Đô