Lực lượng chức năng tiến hành sử dụng bình phun khử khuẩn các phương tiện ra vào, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng tiến hành sử dụng bình phun khử khuẩn các phương tiện ra vào, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.
Phùng Đô