Với lực lượng hơn 25 cán bộ, chiến sĩ được huy động để tiêu tẩy, lực lượng phòng hoá Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 nghìn lít dung dịch tiêu độc, khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn.
Với lực lượng hơn 25 cán bộ, chiến sĩ được huy động để tiêu tẩy, lực lượng phòng hoá Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 nghìn lít dung dịch tiêu độc, khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn.
Phùng Đô