Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chống dịch tại Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chống dịch tại Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín
Phùng Đô