Lực lượng chức năng sử dụng các xe đặc chủng phun khử khuẩn một cách kỹ lưỡng từng ngóc ngách.
Lực lượng chức năng sử dụng các xe đặc chủng phun khử khuẩn một cách kỹ lưỡng từng ngóc ngách.
Phùng Đô