Hôm nay (14/12), Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa, TP Hà Nội đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tích cực dọn dẹp lại toàn bộ khu Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không triệu chứng, không đủ điều kiện điều trị tại nhà.
Hôm nay (14/12), Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa, TP Hà Nội đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tích cực dọn dẹp lại toàn bộ khu Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không triệu chứng, không đủ điều kiện điều trị tại nhà.
Phùng Đô