Sáng nay (21/9), ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, cho phép mở lại một số dịch vụ, trong đó có cắt tóc, gội đầu. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, rất nhiều salon tóc ở Hà Nội lập tức mở cửa trở lại.
Sáng nay (21/9), ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, cho phép mở lại một số dịch vụ, trong đó có cắt tóc, gội đầu. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, rất nhiều salon tóc ở Hà Nội lập tức mở cửa trở lại.
Phùng Đô