Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu quan tâm, chất vấn đến nhiều dự án chậm tiến độ. Một trong những dự án đó nằm ở vị trí 31-33-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm.
Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu quan tâm, chất vấn đến nhiều dự án chậm tiến độ. Một trong những dự án đó nằm ở vị trí 31-33-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm.
Phùng Đô